c console

C# ile Klasör Oluşturmak

Asp.net - 2012-07-19
>C# ile Klasör Oluşturmak > >. NET Framework sınıf kitaplığı System.IO.Directory sınıfı oluşturma, kopyalama, taşıma, ve dizinleri ve alt dizinleri silmek için statik yöntemler sağlar. Eğer Dizin sınıfını kullanabilirsiniz önce, System.IO sınıfını tanımlamanız almanız gerekir. > >System.IO kullanarak; > >Dizin oluşturma > >Directory.CreateDirectory yöntem belirtilen Windows güvenlik ile belirtilen yolda bir dizin oluşturur. Ayrıca uzak bir işlem bir dizin oluşturabilirsiniz. > >\ Sürücü dizin z