Asp.net

C# da XML Okuma ve Yazma

Asp.net - 2012-07-25

> >Bu makalede, C# dilini kullanarak XML belgeleri okumak ve yazmanın nasıl olduğunu görücez. >XML Belgelerini Okuma >Benim örnek uygulamamda, ben XmlTextReader aracılığıyla veri okumak ve göstermek üzere books.xml kullanıyorum. Bu dosya VS.NET örnekleri ile birlikte geliyor. Eğer makine üzerinde bu arama ve aşağıdaki satırdaki dosyanın yolunu değiştirebilirsiniz: >XmlTextReader TextReader = new XmlTextReader ("C: \ \ books.xml"); >Ya da herhangi bir XML dosyasını kullanabilirsiniz. >XmlTextReader, XmlNodeReader ve XmlValidatingReader sınıfları XmlReader sınıf türet

C# ile Klasör Oluşturmak

Asp.net - 2012-07-19

>C# ile Klasör Oluşturmak > >. NET Framework sınıf kitaplığı System.IO.Directory sınıfı oluşturma, kopyalama, taşıma, ve dizinleri ve alt dizinleri silmek için statik yöntemler sağlar. Eğer Dizin sınıfını kullanabilirsiniz önce, System.IO sınıfını tanımlamanız almanız gerekir. > >System.IO kullanarak; > >Dizin oluşturma > >Directory.CreateDirectory yöntem belirtilen Windows güvenlik ile belirtilen yolda bir dizin oluşturur. Ayrıca uzak bir işlem bir dizin oluşturabilirsiniz. > >\ Sürücü dizin z