C Yaz XML

C# da XML Okuma ve Yazma

Asp.net - 2012-07-25
> >Bu makalede, C# dilini kullanarak XML belgeleri okumak ve yazmanın nasıl olduğunu görücez. >XML Belgelerini Okuma >Benim örnek uygulamamda, ben XmlTextReader aracılığıyla veri okumak ve göstermek üzere books.xml kullanıyorum. Bu dosya VS.NET örnekleri ile birlikte geliyor. Eğer makine üzerinde bu arama ve aşağıdaki satırdaki dosyanın yolunu değiştirebilirsiniz: >XmlTextReader TextReader = new XmlTextReader ("C: \ \ books.xml"); >Ya da herhangi bir XML dosyasını kullanabilirsiniz. >XmlTextReader, XmlNodeReader ve XmlValidatingReader sınıfları XmlReader sınıf türet